OFJ-Værktøj - GertLadefogedJensen.dk
Koldingvej 98, Dybvadbro
6040 Egtved
Tlf: 27 59 78 37
Mail: kontakt@gertladefogedjensen.dk

 

Vilkår

OFJ-Værktøj har kun samhandel med virksomheder, CVR nr. eller CPR nr. bedes oplyst. Vi forbeholder os ret til at anmode om forudbetaling eller sende på efterkrav til kunder, der er os ubekendt.

LEVERING:
AB lager Kolding. Ved køb over Kr. 1.000,- netto, FRGTFRI LEVERING, dog kun ved leverancer i Danmark.

Dette gælder ikke for maskiner og brugt udstyr.
- udsolgte varer medregnes ikke.

PRISER:
Alle priser er ekskl. moms
Alle priser er ekskl. miljøafgifter og embaleringafgifter

BETALING:
30 dage netto fra fakturadato.
Efter forfaldsdag beregnes rente pr. påbegyndt måned, p.t. 2,00%.
Hvis betalingsfristen ikke overholdes er hele saldoen forfalden til omgående betaling.
Ved usendelse af rykkerskrivelse påløber der et gebyr på kr. 100,- pr. rykker.

BESTILLING:
Ved Varer fra Luna og Diesella, sendes der en mail med de ønskede varenumre og vi sender en pris til jer, ved bestilling kan i vælge hele ordren eller en del af denne.

Bestilling kan også ske uden først prisforespørgsel i skal blot skrive bestilling i stedet for prisoplysning

FAKTURA:
Faktura fremsendes elektronisk pr. mail, papir faktura kan fremsendes mod et gebyr på kr. 25,- pr faktura.

PRISER:
Vi forbeholder os ret til prisændringer uden forudgående meddelelse.

RETUR:
Varer tages kun retur efter forudgående aftale.
Varerne skal være i ubrudt original emballage.
Returvarer skal fremsendes os franko. Ufranko forsendelser returneres for kundens regning.
Ved kreditering godskrives Deres konto.

REKLAMATIONER:
Ved berettigede reklamationer over leverede varer, vil varerne blive istandgjort eller ombyttet uden beregning, såfremt de nævnte varer fremsendes franko til vor adresse.
Ufranko forsendelser returneres for kundens regning.

TIDSFRIST:
Eventuelle reklamationer over mangler og fejl ved leverancer ect. skal senest 8 dage efter modtagelse meddeles os, for at reklamationen er berettiget.

EJENDOMSFORHOLD:
OFJ-Værktøj forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købssummen med tillæg af påløbende omkostninger er betalt til OFJ-Værktøj.

FORBEHOLD:
Vi tager forbehold for trykfejl, afgiftsændringer m.m.